Porady

Jakie osoby nie mogą skorzystać z szybkich pożyczek przez Internet?

Z szybkich pożyczek może skorzystać praktycznie każdy, istnieję jednak pewna grupa osób, którym firmy odmówią udzielenia pożyczki. Firmy pożyczkowe wymagają bowiem posiadania dowodu osobistego oraz konta bankowego, którego posiadaczem będzie osoba biorąca pożyczkę. Co prawda, dowód osobisty może zostać wydany nawet kilkuletniemu dziecku, a konto w banku posiadać może nawet 15-latek, jednak nie zmienia to faktu, że firma pożyczkowa zweryfikuje naszą datę urodzenia i odmówi kredytowania osobie poniżej 18 roku życia.

Ogranieczenie wiekowe nie dotyczy także jedynie osób niepełnoletnich. Aby otrzymać szybką pożyczkę przez Internet nie można bowiem przekroczyć pewnego wieku. Zwykle maksymalna granica wieku pożyczkobiorcy wynosi 65 lat, jednak znajdziemy też firmy, w których granica ta jest przesunięta nawet do 75 roku życia. Ograniczenie to dotyczy również osób, które posiadają źródło utrzymania w postaci emerytury – kluczową rolę odgrywa bowiem tutaj nie wysokość osiąganych dochodów, ale wiek, który znacznie podnosi ryzyko, iż pożyczkobiorca umrze przed spłatą pożyczki, a dług stanie się nieściągalny i zwiększy straty firmy pożyczkowej.

Szybka pożyczka przez Internet jest też kierowana jedynie do osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Obywatelstwo polskie jest wymagane w części firm, jednak nie jest to regułą – niekiedy wystarczy bowiem, że dana osoba posiada prawo do stałego pobytu na terytorium Polski. Cudzoziemcy muszą więc starać się o tak zwaną chwilówkę w kraju swojego zamieszkania.

Należy również pamiętać, że aby wziąć kredyt w instytucji pozabankowej trzeba mieć własne konto osobiste. Firmy pożyczkowe często wymagają bowiem weryfikacji danych osobowych podanych w formularzu poprzez przelanie na ich konto kwoty od 1 grosza do 1 złotówki w celu potwierdzenia naszego imienia, nazwiska czy adresu zamieszkania przez bank, w którym mamy założony rachunek. Z pożyczki pozabankowej nie mogą więc skorzystać osoby, które są nie posiadają rachunku osobistego bądź sobie jedynie jego współposiadaczami.

Szybkie pożyczki online są także niedostępne dla osób, które miały problemy z terminową spłatą poprzednich pożyczek. Ograniczenie to nie jest jednak zupełne, gdyż instytucje pozabankowe nie mają obowiązku weryfikowania swoich klientów pod kątem obecności w bazie BIK. Mają jednak takie prawo i coraz częściej z niego korzystają. Ponadto jeśli staramy się o pożyczkę w firmie, w której wcześniej zalegaliśmy ze spłatami, najprawdopodobniej instytucja ta odmówi nam kredytowania. Taki sam los spotka osoby, które będą starać się o kolejną pożyczkę przed upływem czasy spłaty poprzedniej pożyczki i gdy pieniądze dzięki niej uzyskane nie wrócą na konto firmy, w której składamy kolejny wniosek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ